Klachten- en geschillenprocedure

Bij Vitaal Welzijn is ingeschreven bij het TCZ/RBCZ-register waar het tuchtrecht wordt geregeld. In het geval van een klacht, gelden de volgende stappen:

1. Bespreek de klacht of onvrede eerst met de therapeut zelf. Een open gesprek kan vaak al veel oplossen en misverstanden of miscommunicatie aan het licht brengen. U kunt er ook voor kiezen om de klacht schriftelijk aan te dragen bij de therapeut en hier vervolgens over in gesprek te gaan. Een respectvolle, onbevooroordeelde dialoog met de intentie om elkaar echt te begrijpen, kan vaak helpen om onvrede, misverstanden of klachten op te lossen.

2. Als een gesprek met de therapeut niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Samen met de klachtenfunctionaris wordt gekeken naar de beste manier om de klacht te verwoorden en welke oplossingen het beste passen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke partij en brengt geen kosten in rekening. De afhandeling van een klacht duurt doorgaans vier tot zes weken.

3. Indien de afhandeling met de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de zaak voorleggen aan een geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en gespecialiseerd in de complementaire zorg. De uitspraak van de geschillencommissie over de klacht is bindend voor zowel de klager als de therapeut. Het indienen van een geschil bij de geschillencommissie kost €52,50, maar dit bedrag wordt terugbetaald aan de klager als deze in het gelijk wordt gesteld. De afhandeling van een geschil duurt maximaal zes maanden. De klachtenfunctionaris kan ondersteuning bieden bij het starten van dit proces.

Vitaal Welzijn is aangesloten bij Quasir en is tevens aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een door de overheid erkende geschilleninstantie. Daarnaast valt de praktijk onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.

In het geval van een klacht of bij onvrede, volg dan deze link voor meer informatie en de te volgen stappen: